Al·legat un nou projecte fotovoltaic de 40,8 MW i la seua LAT al corredor del Maigmó

Ecologistes en Acció del País Valencià presenta al·legacions a la central fotovoltaica FV Kenerjona I i la seua infraestructura d’evacuació que afecta els termes de Castalla, Tibi, Sant Vicent del Raspeig i Mutxamel

Els ecologistes demostren que el projecte afecta zones protegides com la ZEPA Riu Montnegre o el PNM Bec de l’Àguila i la seua microreserva, entre d’altres

Un nou projecte fotovoltaic afecta les terres del corredor del Maigmó entre la Foia de Castalla i l’Horta d’Alacant. Es tracta de la planta solar fotovoltaica FV Kenerjona I, situada a Castalla, i la seua infraestructura d’evacuació (LAT), que travessa quasi 20 km fins arribar a Mutxamel, creuant alhora els termes de Tibi i Sant Vicent del Raspeig.

Tant la planta solar com la seua infraestructura ocupa terrenys protegits per diverses figures reconegudes a nivell europeu, incloses dins de la Xarxa Natura 2000. Per aquesta situació, Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat 6 al·legacions a la sol·licitud d’autorització i Estudi d’Impacte Ambiental.

La principal al·legació dels ecologistes es basa, precisament, en l’afecció a zones protegides per la Línia d’Alta Tensió al llarg dels seus 20 km. De totes elles s’han de destacar la ubicació en l’interior de la ZEPA Riu Montnegre, de l’Àrea prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d’aus catalogades Montnegre-Cabeçó d’Or, el Paratge Natural Municipal Bec de l’Àguila i la seua microreserva.

A més a més, també ocupa Hàbitats d’Interés Comunitari, zones de protecció d’avifauna contra l’electrocució, sòls d’interés de recàrrega d’aqüífers i afecta al Paisatge de Rellevància Regional núm. 21 Foies d’Alcoi i Castalla i Vall de Bocairent.

Per la quantitat d’impactes en nombre i en importància de la línia d’evacuació de la central fotovoltaica sobre la Infraestructura Verda Regional, aquests han de considerar-se crítics, i no lleus com estipula l’Estudi d’Impacte Ambiental.

En eixe sentit, ni la ubicació de la planta solar fotovoltaica ni la seua línia d’evacuació compleixen els criteris de no afecció a hàbitats protegits i Espais Naturals Protegits establerts pel Decret 14/2020 d’accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables.

Finalment, s’ha considerat que la tramitació per separat de les Plantes FV Kenerjona I (motiu de les al·legacions) i Kenerjona II suposa un fraccionament de projectes, prohibit per l’actual normativa ambiental. Aquest fet se sustenta pel fet que ambdues estiguen molt pròximes, que tinguen la mateixa potència instal·lada de 40,8 MW, que compartisquen la subestació de Kenerjona, la subestació elevadora de Sarganella i la línia d’evacuació. Així mateix, encara que es promouen per dues mercantils diferents, les dues comparteixen domicili social i pertanyen a la mateixa matriu empresarial.

Aquest fet pot ser una manera de fraccionar un projecte de 81,6 MW, amb la qual cosa deuria de ser autoritzat pel Ministeri de Transició Ecològica, per superar la potència de 50 MW tal com estipula la normativa. Amb això, es pretendria reduir els terminis de tramitacions però s’estaria cometent una irregularitat legal.

Per totes aquestes raons, Ecologistes en Acció del País Valencià veu molt preocupant que s’aprove el projecte de planta fotovoltaica Kenerjona I i la Línia d’Alta Tensió associada per l’afecció als espais naturals protegits que suposaria greus impactes mediambientals en la zona.